Teknik

Teknik 

Tänk på artisternas säkerhet på scen och att byten mellan

artister sker säkert. Scenutrymmet bör användas så att musikerna får ett något större avstånd än normalt. Speciellt gäller detta sång och blås. Därmed kan det vara bra att tänka lite extra på hur medhörningen arrangeras. Var inte flera personer som delar samma mikrofon på scenen. Ha en talmikrofon för den som presenterar, och egna mikrofoner för musikerna

Streaming

Streaming är ett sätt att göra konserten tillgänglig för fler människor. För att streama en konsert behövs utrustning och kompetens. Kolla med ditt närmaste nätverk/riksförbund för att ta del av kunskap och kontakter. Viktigt är att även reglera den streamade konserten i avtalet med artister och musikerna. Hur länge ska konserten finnas på nätet? Finns materialet att tillgå efteråt? Ska ett utökat arvode utgå?