Publikhantering

Publik 

Under pandemin har regeringen infört olika restriktioner, förbud och rekommendationer för att minska smittspridningen. 


Kultur- och sportevenemang får ha sittande publik på maximalt 300 personer. Det gäller om deltagarna sitter ensamma eller två och två, och har minst en meter till andra sällskap. Länsstyrelsen kan besluta om lägre deltagargränser för sin region eller för en del av regionen. 


Alla regioner/län i Sverige har dock för närvarande valt att begränsa också denna typ av evenemang till maximalt 8 personer.


Speciella restriktioner gäller också för serveringsställen. Läs mer om alla restriktioner och förbud här.Vem räknas som deltagare?

På Polismyndighetens hemsida klargörs vad de menar med begreppet deltagare som närvarar vid en offentlig

sammankomst:


"I begreppet deltagare inräknas enligt huvudregeln de personer som samtidigt besöker evenemanget, exempelvis publik som samlas för att bevittna evenemanget eller besöker danstillställning. I begreppet inräknas alltså inte funktionärer, ordningsvakter eller annan personal som tjänstgör på uppdrag av arrangören. Inte heller polis eller annan säkerhetspersonal är att anses som deltagare. Köer utanför till exempel en krog räknas inte som deltagare."