Publikhantering

Publik 

Vem räknas som deltagare?

På Polismyndighetens hemsida klargörs vad de menar med att max 50 deltagare kan närvara vid en offentlig

sammankomst:


I begreppet deltagare inräknas enligt huvudregeln de personer som samtidigt besöker evenemanget, exempelvis publik som samlas för att bevittna evenemanget eller besöker danstillställning. I begreppet inräknas alltså inte funktionärer, ordningsvakter eller annan personal som tjänstgör på uppdrag av arrangören. Inte heller polis eller annan säkerhetspersonal är att anses som deltagare. Köer utanför till exempel en krog räknas inte som deltagare.


Tillåtet maxantal för sammankomster har hittills under

pandemin skiftat mellan 500 och 50 personer. Just nu gäller ett maxantal på 50 st personer i publiken. 

För att hålla nere antal publik har vissa arrangörer arrangerat två eller tre konserter samma dag, med samma artist men med olika publik på varje konsert.


På denna sida håller vi dig uppdaterad om vad som gäller

just nu.