Publikhantering

Publik 

Tillåtet maxantal för sammankomster har hittills under

pandemin skiftat mellan 500 och 50 personer. Just nu gäller ett maxantal på 50 st personer i publiken. 

För att hålla nere antal publik har vissa arrangörer arrangerat två eller tre konserter samma dag, med samma artist men med olika publik på varje konsert.


50-gränsen fortsätter att ligga fast och det förslag som regeringen hade lagt om att arrangemang med sittande publik skulle höjas till 500 personer från och med 15 oktober skjuts på framtiden. Nu avvaktar vi nya direktiv från regeringen.


Från 8 oktober undantas serveringsställen såsom restauranger och caféer den 50-begränsningen som har varit. Livemusik för restauranggäster är från det datumet tillåtet. Vem räknas som deltagare?

På Polismyndighetens hemsida klargörs vad de menar med att max 50 deltagare kan närvara vid en offentlig

sammankomst:


I begreppet deltagare inräknas enligt huvudregeln de personer som samtidigt besöker evenemanget, exempelvis publik som samlas för att bevittna evenemanget eller besöker danstillställning. I begreppet inräknas alltså inte funktionärer, ordningsvakter eller annan personal som tjänstgör på uppdrag av arrangören. Inte heller polis eller annan säkerhetspersonal är att anses som deltagare. Köer utanför till exempel en krog räknas inte som deltagare.