Bakgrund

Kulturåret 2020 

Coronapandemin lamslog kulturvärlden på ett oerhört

brutalt vis under våren 2020. Alla kulturarrangemang i

Sverige ställdes in från en dag till en annan.

Regeringen utlyste förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer, vilket begränsade och i många fall omöjliggjorde för kulturarrangörer att fortsätta sin verksamhet.


Samtidigt har både arrangörer och publik också valt bort konserter och kulturevenemang, för att dra sitt strå till stacken och minska smittspridningen.

Reserestriktioner för såväl publik som artister har också påverkat många evenemang.


Just nu (2021-01-19) gäller i praktiken ett förbud mot allmänna sammankomster med fler än 8 personer. Den 10 januari i år trädde en tillfällig pandemilag i kraft, som förhoppningsvis på sikt kan förbättra möjligheterna för beslutsfattarna att skapa mer träffsäkra regler, anpassade efter hur olika verksamheter ser ut. Än så länge finns dock inga indikationer på lättnader, då smittspridningen är stor. 


På denna webbsida kan vi tillsammans se till att hålla oss uppdaterade. 


Har du förslag på uppdateringar? Maila till tipsa@smittsakrakonserter.nu.